Over We Walk

Maak kennis met We Walk

Ik ben Marco van der Linde (1970), woon in Breda en ik ben sinds 2003 werkzaam in de (jeugd)hulpverlening. In 2003 ben ik gestart als sociaal pedagogisch werker in de maatschappelijke opvang in Breda. Vanaf 2005 werk ik met pubers waarbij de ontwikkeling wordt verstoord of afgeremd door allerlei oorzaken. Eerst als pedagogisch medewerker op een open behandelgroep en later op een gesloten jeugdzorg groep (Jeugdzorg Plus). Naast het groepswerk heb ik mij bezig gehouden als drugsconsulent, Rots & Water trainer en als coach voor nieuwe jonge pedagogisch medewerkers. Ook volgde ik trainingen gericht op omgaan met agressie en conflicten en trainingen om oplossingsgericht te werken. Bekijk mijn uitgebreide profiel op LinkedIn.

In 2014 ben ik als zelfstandige gestart met We Walk Jeugdzorg. Deze actieve interventie voor jongeren met (gedrags)problemen is gebaseerd op de methodiek van het Ervarend Leren. We Walk maakt door samenwerkingen veelvuldig gebruik van de kennis van andere ervaren hulpverleners en trainers. Mijn sterke punten zijn vraaggericht werken, luisteren en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Ik ben als HBO jeugdhulpverlener geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

We Walk heeft een contract met de regio West-Brabant Oost (Gemeentes Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout). Dat betekent dat hulp van We Walk via een beschikking van het CJG/Sociaal Wijkteam of via een verwijzing van de huisarts vergoed wordt door de gemeente.

Zet de volgende stap en neem voor meer informatie contact op met We Walk!

Zet de eerste stap!

Schroom niet om contact op te nemen. Wij nemen graag de tijd voor je om samen te kijken waarmee wij jou of jullie verder kunnen helpen. Zet vandaag de eerste stap, de vervolgstappen volgen vanzelf.

Stel uw vraag
of maak een afspraak

Wij helpen u graag verder.
Neemt u vrijblijvend contact op per e-mail of telefoon.

Contact per e-mailBel 06-15 54 82 51